Dërgoni lule në Vlorë, dërgoni lule me shpërndarje në shtëpi në Vlorë.

 telefononi në numrin +355676047833

 ose na shkruani në: [email protected]

Si funksionon

Me lulenevlore.com ju mund të dërgoni lule, kompozime lulesh dhe buqeta në shtepi në Vlore me sigurinë e marrëdhënies së drejtpërdrejtë midis jush dhe stafit tone gjithashtu kontaktoni me telefon në numrin +355676047833 me mundësinë e pagesës online nëpërmjet  Paypal ™ e cila ju lejon të paguani me kartën tuaj të kreditit (Visa, Mastercard, Postepay).

Lulet dhe bimët e përdorura janë zgjedhje e parë, gjithmonë të freskët, garantuar nga njohuritë tona, profesionalizmi dhe arti dhe të përpunuara nga luleshitësi në Vlore.

Stafi ynë dergon lule dhe bimë në shtëpi në Vlore dhe gjithashtu në këto vende të tjera.

Pas përfundimit të porosisë do të merrni një email konfirmimi me përmbledhjen e produktit dhe të dhënat e tjera që keni vendosur, të nevojshme për ekzekutimin tonë të saktë të porosisë.

Nëse dëshironi të kontaktoni me ne përmes emailit ju mund të përdorni adresën [email protected].

 

Kushtet kontraktuale

Luleshitësi merr përsipër të përdorë lule dhe bimë të cilësisë dhe do të bëjë gjithçka të mundur për të pasqyruar produktin e zgjedhur në aspektin e formës, përmbajtjes dhe ngjyrës.

Megjithatë, lejohen zëvendësimet e një ose më shumë elementeve për shkak të vështirësive të disponueshmërisë në treg dhe prishjes së produktit. Këto zëvendësime konsiderohen të pranuara nga klienti porositës me kusht që produkti të ofrojë së paku të njëjtin raport cilësi / çmim.

Për situata të veçanta, klienti mund të kontaktojë drejtpërdrejtë luleshitësin për t'ë rënë dakort për nevoja personale.

Kushtet e dorëzimit janë ato të kërkuara nga klienti me përjashtim të periudhave të veçanta të vitit (Krishtlindjet, Dita e Shën Valentinit, Dita e Nënës dhe festa të tjera) në të cilat dërgesat mund të sillen një ditë përpara ditës së caktuar.

Kërkesat e veçanta për oraret duhet të bihen dakort me luleshitësin dhe të tregohen në pjesen e shënimeve në faqen e plotësimit të porosisë.

Në rast të mungesës së marrësit, luleshitësi mund të lerë një njoftim me shkrim ose telefon, duke ftuar marrësin të kontaktojë me dyqanin për të rregulluar tërheqjen e dhuratës në dyqan ose në një dërgesë të re. Dërgesat nuk mund të garantohen per adresa të pasakta ose jo të plota ose me numrin e telefonit të marrësit të gabuar.

Çdo mosfunksionim për shkak të fajit tonë do t'i nënshtrohet rimbursimit të plotë ose të pjesshëm të shumës së paguar, në varësi të marrëveshjes me klientin porositës. Asnjë import tjetër nuk mund të kërkohet përveç çmimit të buqetes për çfarëdo arsye.

Ne nuk do të jemi përgjegjës për mosfunksionime për shkak të adresave të pasakta, shkaqeve të forcës madhore, për shembull për shkak të agjentëve atmosferikë ose situatave të paparashikueshme.

Meqenëse lulet dhe bimët janë një produkte që prishen, rezervojmë të drejtën të kontaktojmë marrësin me telefon për të kontrolluar praninë.

Nëse kjo nuk është e pëlqyeshme, mund të na informoni në pjesen e shënimeve, të pranishme në fazën përfundimtare të porosisë.

Në këtë rast ne nuk garantojmë dorëzimin nëse marrësi nuk është i gjurmueshëm.

Megjithatë, do të aktivizohemi për të lënë komunikim telefonik ose me shkrim në mënyrë që buqeta të mund të dorëzohet ose të merret nga marrësi.

Porosia mund të anulohet ose modifikohet brenda dy ditëve para datës së dorëzimit, me email dhe telefon. Në këtë rast shuma e paguar do të kthehet plotësisht.

Çdo ankesë mund të adresohet në adresën tonë [email protected].

 

F.A.Q. - Pyetjet e bëra më shpesh

Ku bëni dërgesa në shtëpi të bimëve dhe luleve?

Për të ditur se ku dërgojmë, shikoni këtë faqe.

Për nevoja të veçanta të tilla si oraret, vendndodhja e vështirë për tu gjetur etj. gjithmone mund të na telefononi në numrin +355676047833 në orarin nga ora 8.30 deri në oren 18.30, ose të plotësoni porosinë me një email të dërguar në adresen [email protected].

 

Si mund të paguaj?

Ju mund të paguani në mënyrë të përshtatshme online në siguri të plotë nëpërmjet

 Paypal ™ edhe nëse keni një llogari PayPal, edhe nëse keni një kartë krediti (madje edhe Postepay është një kartë krediti).

Për të garantuar nivelet më të larta të sigurisë të gjitha pagesat kalojnë nëpërmjet dy qarqeve me të njohura në të gjithë botën, të cilat i referohen kartave kryesore të kreditit Visa, Mastercard, (gjithashtu Postepay është pjesë e qarkut të kartave të kreditit si Visa ose Mastercard).

Me PayPal ™ ju mund të paguani lehtësisht nëse keni një llogari të hapur, duke përdorur të dhënat tuaja login (e-mail dhe password).

Asnjë e dhënë në lidhje me kartën e kreditit ose llogarinë virtuale, për çfarëdo arsye, nuk i komunikohet serverëve tanë nga proçedura. lulenevlore.com merr vetëm komunikimin se porosia mund të përfundojë, në rast të rezultatit pozitiv të transaksionit.

Buqeta e dorëzuar është e ngjashme me atë të fotos?

Buqetat me lule të paraqitura bëhen nga ne në kohën e porosisë, duke përdorur gjithmonë lule dhe bimë të cilësisë.

Ne do të bëjmë çdo gjë të mundshme për të riprodhuar besnikërisht produktin e zgjedhur në formën, përmbajtjen dhe ngjyren.

Duke qënë lulet produkte sezonale, ndonjëherë të pamundura ose menjëherë të disponueshme në treg, dhe paketimi i buqetës një krijim artistik, është e mundur që të kenë dallime jo thelbësore midis imazhit dhe buqetës të realizuar.

Ju mund të na kontaktoni direkt në telefon në numrin shqiptar ose në numrin italian +355676047833, ose të na shkruani në [email protected]me qëllim të pajtimit të nevojave personale, duke i konfirmuar ato në pjesën e shënimeve në faqen e përfundimit të porosisë (jo-detyruese nëse nuk është rënë dakort drejtpërdrejt me ne).

 

A mund të zgjedh orarin e dërgesës?

Ju mund të shkruani orarin e dëshiruar të dërgesës në pjesën e "Shënimeve" të porosisë, por, për shkak të problemeve të mundshme të organizimit dhe trafikut, ne nuk mund të garantojmë gjithmonë orarin efektiv. Por ne mund t'i telefonojmë marrësit për të rënë dakord për orën dhe mënyrën e dorëzimit. Për të rënë dakord mbi nevoja të veçanta, ju gjithmonë mund të na telefononi në numrin +355676047833

 

Sa kushton dërgesa?

Çmimet e dërgesës ndryshojnë në varësi të zonave të qytetit dhe vendit ku ndodhet shtëpia e marrësit.

Në momentin e porosisë dhe para pagesës mund të zgjidhni vendin e dërgesës me koston perkatës.

 

A mund të zgjedh çmimin e produktit?

Sigurisht. Buqetat e luleve ose bimëve mund të ketë madhësi të ndryshme dhe te paketimit dhe çmime të ndryshme i korrespondojnë këtij diversiteti, të cilat mund të jenë të fiksuara nga ne në disa raste, ose të zgjedhur nga ju, veçanërisht në qoftë se është fjala për buqeta ose tufa me lule. Në këtë rast do të gjeni një çmim minimal që mund ta ndryshoni sipas deshires ose një çmim që do të shumëzohet me numrin e çdo luleje.

 

A mund të porosis një buqetë me lule (trëndafila) me numrin e trëndafilave?

Sigurisht: zgjidhni lulen që preferoni (per shembull trëndafilin) dhe tregoni numrin e trëndafilave. Ju do të merrni automatikisht koston totale që do të paguhet.

 

A mund te dërgoj nje buqetë në mënyrë anonime?

Sigurisht që mundeni.

Ne e dimë se sa e rëndësishme është privatësia në aktivitetin tonë.

Gjithashtu mund ta mbajmë anonim dhe qytetin e origjinës.

Në faqen tonë ju nuk duhet të regjistroheni kështu që ju mund të mbani të fshehtë si email-in tuaj (për shembull, shkruajë një lloj email: [email protected] (që nuk ekziston) si dhe numrin e telefonit 9999999 ose diçka të tillë. Natyrisht, në këtë rast nuk do të merrni konfirmimin e porosisë dhe nuk do të jemi në gjendje qe të ju gjurmojmë për të komunikuar ndonjë problem që haset gjatë dërgesës.

 

Si funksionon garancia, tërheqja, anulimi i porosive dhe ankesat?

Ne stafi i Floragest garantojmë dërgesat e përpikta dhe cilësinë e shërbimit. Çdo keqsherbim për shkak të fajit tonë do t'i nënshtrohet rimbursimit të plotë ose të pjesshëm të shumës së paguar, sipas marrëveshjes me ju.

Ne nuk do të jemi përgjegjës për mosfunksionime për shkak të adresave të pasakta, shkaqeve të forcës madhore, për shembull për shkak të agjentëve atmosferikë ose situatave të paparashikueshme.

Duke qenë lulet dhe bimët produkte që prishen, rezervojmë të drejtën të kontaktojmë marrësin me telefon për të kontrolluar praninë.

Nëse kjo nuk është e pëlqyer, mund të na komunikoni në pjesën e shënimeve në fazën përfundimtare të porosisë. Në këtë rast ne nuk garantojmë dërgesën nëse marrësi nuk është i gjurmueshëm.

Megjithatë, ne do të aktivizohemi për të lënë komunikimin telefonik ose me shkrim në mënyrë që porosia të mund të dorëzohet ose të merret nga marrësi.

Porosia mund të anulohet ose modifikohet brenda dy ditëve para datës së dorëzimit, me email dhe telefon.

Në këtë rast shuma e paguar do të kthehet plotësisht.

Ankesat mund të adresohen në adresën tonë [email protected].